Ελεγχος ποιότητας

Πρώτες ύλες

Οι πρώτες ύλες της εταιρείας μας είναι όλες από περιοχές παραγωγής μη ΓΤ σόγιας στο Heilongjiang της Κίνας.Θα δοκιμάζουμε τακτικά τις πρώτες ύλες και θα έχουμε σχετικά πρότυπα ποιότητας.

xcom

xcom

Διαδικασία παραγωγής

Η Uniwell διαθέτει πλήρη πρότυπα λειτουργίας παραγωγής, αυστηρή επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας, τυποποιημένο εργαστήριο εξόρυξης φυτών και καθαρό χώρο κατηγορίας 100.000 επίσης.

Δοκιμή Ποιότητας

Αίθουσα επιθεώρησης ποιότητας, αίθουσα μικροβιακών δοκιμών κατηγορίας 10.000.Δοκιμές δειγματοληψίας για κάθε παρτίδα προϊόντων, αυστηρή παρακολούθηση και έλεγχος κάθε ενός από τους δείκτες του προϊόντος για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του προϊόντος.

xcom